samespraak 2022

Voorstel themanummer stilet.digital, 2022

Afgelopen jaar is Samespraak opgezet, een studiegroep die zich richt op vergelijkende Nederlandse-Afrikaanse letterkunde. Het oogmerk van Samespraak is om belangstelling te genereren voor een vergelijkende studie van Afrikaanse en Nederlandse literatuur. Samespraak biedt een online platform voor gevorderde studenten, pre- en postdoctorale onderzoekers uit de Lage Landen en Zuid-Afrika (maar ook uit Polen, Tsjechië, Duitsland, Kroatië, Namibië, Suriname, Curaçao en Aruba). Het onderzoekportaal faciliteert seminars, leesgroepen en workshops. Voor het studiejaar 2021 worden in totaal acht lezingen gepland, van januari tot november. Alfred Schaffer is de eerste schrijver in residence. In mei 2021 wordt een speciale schrijversworkshop georganiseerd.

Samespraak moedigt studenten en junior onderzoekers aan voor de duur van het project een vergelijkende studie op te zetten waarin het werk van zowel een Afrikaanstalige als Nederlandstalige auteur wordt besproken. De resultaten van het eerste jaar Samespraak worden bij voorkeur gepresenteerd in een speciale editie van stilet.digital. Het digitale forum biedt mogelijkheden om het onderzoek internationaal te profileren.

Voor de inhoud van de uitgave stellen wij drie soorten bijdragen voor. Ten eerste academische artikelen, die worden beperkt tot de volgende onderwerpen: vergelijkende (transnationale) studies die deelnemers hebben ondernomen, of een artikel met het academische, creatieve en vertaalwerk van Alfred Schaffer als onderwerp en diens rol als cultureel bemiddelaar tussen Afrikaans en Nederlands. Het tweede type bijdragen dat in aanmerking komt betreft de transnationale receptie van Schaffers werk (in het Afrikaanse respectievelijk Nederlandse taalgebied). Tot slot worden creatieve bijdragen van Schaffer zelf aangeboden, speciaal voor deze uitgave van stilet.digital geschreven. Ook het scheppende werk van gevestigde en jongere schrijvers in reactie op Schaffers oeuvre krijgt in het creatieve gedeelte een plaats.

De uitgave is een closed issue voor deelnemers aan het project. Het redactieteam bestaat uit prof. dr. Yves T’Sjoen (hoogleraar, Universiteit Gent), drs. Francine Maessen (PhD-kandidaat, Universiteit van Amsterdam) en dr. Alwyn Roux (Universiteit van Suid-Afrika).

Voor aanvullende vragen kunt u ons contacteren op erouxap@unisa.ac.za.

Met vriendelijke groet,
Yves T’Sjoen, Francine Maessen en Alwyn Roux

 

 

Voorstel vir tema-uitgawe van stilet.digital, 2022

Vroeër vanjaar is Samespraak gestig, ‘n studiegroep wat fokus op vergelykende Nederlands-Afrikaanse literatuur. Die doel van Samespraak is om belangstelling te genereer vir die vergelykende studie van Afrikaanse en Nederlandse literatuur. Samespraak bied ‘n aanlyn platform vir nagraadse studente, pre- en postdoktorale navorsers uit die Lae Lande en Suid-Afrika (maar ook uit Pole, Tsjeggië, Duitsland, Kroasië, Namibië, Suriname, Curaçao en Aruba). Die navorsingsportaal fasiliteer seminare, leesgroepe en werkswinkels. Altesaam agt lesings word beplan vir die akademiese jaar 2021, van Januarie tot November. Alfred Schaffer is die eerste skrywer in residensie. In Mei 2021 word ‘n spesiale skrywerswerkswinkel georganiseer.

Samespraak moedig studente en junior navorsers aan om vir die duur van die projek self ‘n vergelykende studie van stapel te stuur waarin die werk van beide ‘n Afrikaanstalige en ‘n Nederlandstalige skrywer bespreek word. Die resultate van die eerste jaar Samespraak word by voorkeur bekendgestel in ‘n spesiale uitgawe van stilet.digital. Die digitale forum bied moontlikhede om die navorsing op ‘n internasionale vlak te profileer.

Vir die inhoud van die spesiale uitgawe stel ons drie soorte bydraes voor. Eerstens akademiese artikels wat ons wil beperk tot die volgende twee onderwerpe: vergelykende (transnasionale) studies wat die deelnemers tydens die studiejaar onderneem het, of ‘n artikel oor die akademiese, kreatiewe en vertaalwerk van Alfred Schaffer en sy rol as kultuurbemiddelaar tussen Afrikaans en Nederlands. Die tweede tipe bydrae wat in aanmerking kom, het betrekking op die transnasionale ontvangs van Schaffer se werk (onderskeidelik in die Afrikaanse en Nederlandse taalgebied). Laastens word kreatiewe bydraes van Schaffer self aangebied, spesiaal geskryf vir hierdie uitgawe van stilet.digital. Die kreatiewe werk van gevestigde en jonger skrywers in reaksie op Schaffer se oeuvre kry ook ‘n plek in die kreatiewe deel.

Die uitgawe is ‘n geslote uitgawe vir deelnemers aan die projek. Die redaksiespan vir die uitgawe bestaan uit prof. dr. Yves T’Sjoen (hoogleraar, Universiteit Gent), drs. Francine Maessen (PhD-kandidaat, Universiteit van Amsterdam) en dr. Alwyn Roux (Universiteit van Suid-Afrika).

Kontak ons gerus by erouxap@unisa.ac.za vir enige verdere navrae.

Vriendelike groete,
Yves T’Sjoen, Francine Maessen en Alwyn Roux