nominasies

1. Stilet wag tans self-nominasies in vir die volgende posisie:

  • Redakteursassistent: Stilet

01 Januarie 2021 tot 31 Desember 2022. Die suksesvolle kandidaat moet aan die volgende vereistes voldoen: proeflees en bladuitleg-ervaring; kennis van InDesign; akademiese vaardigheid in Afrikaans. ‘n Maandelikse toelaag vir dataverbruik en sagteware-uitgawes word voorsien.

 

2. stilet.digital wag tans self-nominasies in vir die volgende posisies:

  • Redakteursassistent: stilet.digital

Posisie is tans oop, tot 31 Desember 2022. Ons is op soek na hip, woekerkandidate met ‘n aanvoeling vir die uitbou van ‘n digital footprint, die daarstel van social media curation, webblad-onderhoud, aanlyn-visuele strukture/struktuur, proeflees en bladuitleg-ervaring, kennis van InDesign, en akademiese vaardigheid in ten minste twee Suid-Afrikaanse tale. Stewige agtergrondkennis in die letterkundestudie, literêre kritiek, en/of literêre teorie sal gaaf wees. ‘n Maandelikse toelaag vir dataverbruik en sagteware-uitgawes word voorsien.

  • Mede-redakteur: Resensies

Onbetaalde posisie, maar word voorsien van ‘n maandelikse toelaag vir dataverbruik en sagteware-uitgawes, asook addisionele navorsings-verwante toedelings.

 

3. stilet.digital nooi navorsingseenhede, -entiteite en departemente uit om nominasies in te stuur vir die volgende posisie:

  • Mede-redakteur: Kritiese diversiteit

Hierdie portfeulje funksioneer onafhanklik van die redaksiespan, en werk saam met die redaksionele werksgroep ten einde 1) ‘n verteenwoodigingsnota te skep vir elke uitgawe, en 2) ‘n kritiese diversiteitsverslag op te stel vir elke volume. Hierdie is ‘n onbetaalde posisie.

 

 

Let wel, vir alle posisies: ‘n Kort CV en navorsingsprofiel (of derglike skakel, soos bv. na academia.edu) kan saam met ‘n uitgebreide dekbrief  gestuur word aan editor@stilet.digital. stilet.digital is bewus van die nood vir produktiewe en kritiese omgang met hoe diversiteit ‘n uitwerking het op kennis-vloei. Kandidate kan hierdie in hul aansoek (en dekbrief) aanspreek.

‘n Aantal streekskonsultant-, onderwerpkonsultant-, en mede-redakteurposisies sal oor die volgende jaar aangevra word. Belangstellende kan die redaksie direk kontak.