Shawna-Leze Meiring

In 2018 voltooi Shawna-Leze Meiring ’n MA in Afrikaans aan die Universiteit van Pretoria. Haar verhandeling is getiteld: Literatuurgeskiedenis en Eurochronologiese-periodisering: ’n Eksperiment op die Afrikaanse letterkunde. Velde soos literatuurgeskiedskrywing, wêreldletterkunde en vergelykende letterkunde vorm deel van die MA se fokus.

Shawna se artikel Eurochronologie in Afrikaanse literatuurgeskiedenis: Voorstel vir ’n alternatiewe bestudering van tekste aan die hand van “fiksiewêrelde van tekste” verskyn in 30(1&2) Novum.

**

Shawna-Leze completed her MA in Afrikaans at the University of Pretoria in 2018. Her dissertation made the case for approaches to literary historiography other than Eurochronology, including an experimental application of such an alternative periodization to Afrikaans literature. Fields such as literary historiography, world literature and comparative literary studies form part of the focus in her MA.

Shawna’s article on these topics appear in 30(1&2) Novum.