Rudolf Stehle

Rudolf Stehle is ’n voormalige kunsjoernalis van Beeld en tans ’n subredakteur by Media24 se Afrikaanse koerante in Johannesburg. Hy is ’n deeltydse dosent in Afrikaanse letterkunde aan die Universiteit van Pretoria en doen vryskutwerk as proefleser, teksredakteur en manuskripkeurder vir uitgewers. Talle resensies uit sy pen oor veral Afrikaanse poësie het die afgelope agt jaar in die Afrikaanse dagblaaie verskyn. Sy navorsingsbelangstellings is onder meer vergelykende letterkunde, narratiwiteit, historiese romans en lewensbeskrywing. Hy beoog om binnekort met sy doktorale studie te begin.

Besoek sy LinkedIn-profiel by https://www.linkedin.com/in/rudolf-stehle-530b7523/.

**

Rudolf Stehle is a copy editor at Media24’s Afrikaans newspapers in Johannesburg, having previously been an art journalist at Beeld. He lectures Afrikaans literature part-time at the University of Pretoria and freelances as proofreader, editor and manuscript reader for publishers. His many reviews of Afrikaans poetry have appeared in Afrikaans dailies for the past eight years. Some of his research interests are comparative literary studies, narrativity, historical novels and life writing. He hopes to start working towards a PhD soon.

Visit his LinkedIn profile at https://www.linkedin.com/in/rudolf-stehle-530b7523/.