Rickus Ströh

Rickus Ströh is verbonde aan die Noordwes-Universiteit se Vanderbijlparkkampus, waar hy Afrikaans doseer in die Fakulteit Opvoedkunde. Hy het in 2017 ’n MA-graad in Afrikaans met die titel Destabilisering van hegemoniese Afrikanermanlikheid deur middel van die randfiguur in drie onlangse Afrikaanse films by dieselfde instansie behaal.

Rickus dra ’n stilet.eggo-resensie oor Jan, Piet, Koos en Jakob (2019) by vir 30(1) Novum en is mede-uitgaweredakteur (saam met Adéle Nel) van die komende uitgawe oor filmaanpassings en die Afrikaanse letterkunde, 32(3) Fliek!

//

Rickus Ströh is affiliated with the North-West University’s Vanderbijlpark Campus, where he lectures Afrikaans in the Faculty of Education. In 2017 he completed an MA in Afrikaans at the NWU with the title Destabilisation of hegemonic Afrikaner masculinity by means of the outsider in three recent Afrikaans films.

Rickus contributed a review of Loftus Marais’ Jan, Piet, Koos en Jakob (2019) to Stilet volume 30(1&2) Novum and is co-editor with Adéle Nel of the forthcoming Stilet issue on filmic adaptation and Afrikaans literature, 32(3) Fliek!