Michael le Cordeur

Michael le Cordeur is hoof van die Departement Kurrikulumstudie aan die Fakulteit Opvoedkunde van die Universiteit Stellenbosch. Hy verwerf sy doktorsgraad in 2004 met navorsing oor die bevordering van lees by leerders met behulp van mediastrategieë. Hy is die skrywer of medeskrywer van 21 boeke, ’n gereelde rubriekskrywer, en ’n gewilde kommentator op radio en TV.

Saam met Earl Basson lewer hy ’n artikel, Kaapse Afrikaanse idiomatiese uitdrukkings as hulpmiddel vir ʼn meer inklusiewe Afrikaanse huistaalklaskamer, in Novum 30(1&2).

//

Michael le Cordeur chairs the Department of Curriculum Studies within the Faculty of Education of Stellenbosch University. His PhD (2004) dissertation is on encouraging students to read with the help of media strategies. He is the author or co-author of 21 books, a regular columnist, and a popular commentator on radio and TV.

He is co-author with Earl Basson of a paper published in 30(1&2) Novum on the use of Kaapse Afrikaans idiomatic expressions as educational tool for a more inclusive Afrikaans first language classroom.