Mariska Nel

Mariska Nel is ’n senior lektor in die Skool vir Tale aan die Noordwes-Universiteit, Potchefstroomkampus. Sy verwerf haar MA-graad in 2014 en haar PhD-graad in 2018 aan die NWU waarin die skrywerskapidentifisering van die skrywers van mikroblog-inskrywings nagevors is. Sy het ook ’n BA Kommunikasie en BA Honneurs in Afrikaans en Nederlands aan die NWU voltooi. Mariska se navorsingsbelangstellings sluit akademiese geletterdheid, gemengde leer (spesifiek die ontwikkeling van aanlyn leerplatforms), forensiese linguistiek, korpuslinguistiek, skrywerskapidentifikasie, kommunikasie en internetkommunikasie in. Sy is ook betrokke by die aanlyn tydskrif Laurel Magazine, waar sy deel vorm van die kernredaksiespan.

/

Mariska Nel is a senior lecturer at the School of Languages of the North-West University’s Potchefstroom campus. In her MA in 2014 and her PhD in 2018 at the NWU she researched the authorship identification of writers of microblog entries. She also has a BA Communication and BA Honours in Afrikaans and Dutch from the NWU. Mariska’s research interests include academic literacy, mixed learning (the development of online learning platforms in particular), forensic linguistics, corpus linguistics, authorship identification and (online) communication. Mariska forms part of the editorial team of the online magazine Laurel Magazine.