Mariëtte van Graan

Mariëtte van Graan behaal haar doktorsgraad in Afrikaans en Nederlands aan die Noordwes-Universiteit (Potchefstroom) in 2015 met ’n proefskrif getiteld Die grens tussen lewe en dood: ’n studie van spookkarakters in die roman-oeuvre van Etienne van Heerden. Sy doseer tans Afrikaanse letterkunde by die Departement Afrikaans en Algemene Literatuurwetenskap aan UNISA. Haar huidige en toekomstige navorsing fokus hoofsaaklik op die Afrikaanse spookstorie, aspekte van die gruwel en die bonatuurlike in letterkunde, en die genres van magiese realisme en Gotiek in die Suid-Afrikaanse konteks.

Mariëtte se artikel Om deur die grense van genre te lees verskyn in 30(1&2) Novum.

– Google Scholar-profiel

//

Mariëtte van Graan holds a PhD (2015) in Afrikaans and Dutch from the North-West University (Potchefstroom Campus) with a dissertation on ghost characters in the novels of Etienne van Heerden. She currently lectures at UNISA’s Department of Afrikaans and Theory of Literature. Her current and future research focuses on the Afrikaans ghost story, aspects of horror and the supernatural in literature, and the genres of magical realism and the Gothic in the South African context.

An article by Mariëtte – on reading across genre borders with the Gothic genre and its multiple derivatives in literature as an example – appears in 30(1&2) Novum.

– Google Scholar-profile