Karen Kuhn

Karen Kuhn is sedert 2012 verbonde aan die Departement Nederlands en Suid-Afrikaanse Studies binne die Fakulteit Engels, Adam Mickiewicz-universiteit (UAM) in Poznań, Pole.
//
Karen Kuhn has been affiliated with the Department of Dutch and South African Studies within the Faculty of English, Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland.