Janien Linde

Janien Linde is vanaf 2015 verbonde aan die Vakgroep Afrikaans en Nederlands op die Potchefstroomkampus van die NWU. Sy was voorheen werksaam by die Universiteit van Johannesburg se Departement Afrikaans. Sy het ’n PhD in Algemene Taal- en Literatuurwetenskap wat handel oor metamodernisme, performatisme en relasionaliteit in die oeuvre van Marlene van Niekerk. Haar navorsingsbelangstellings sluit in Afrikaanse en Nederlandse prosa en poësie, literatuurwetenskap, vergelykende literatuurstudie en postkritiese leesstrategieë.

Janien dra ’n stilet.eggo-resensie oor Jan, Piet, Koos en Jakob (Loftus Marais, 2019) by vir 30(1&2) Novum.

//

Since 2015 Janien Linde has lectured at the Subject Group Afrikaans and Dutch of the North-West University’s Potchefstroom Campus. She had previously been affiliated with the University of Johannesburg’s Department of Afrikaans. She holds a PhD in Linguistics and Literary Theory on metamodernism, performatism and relationality in the oeuvre of Marlene van Niekerk. Her research interests include Afrikaans and Dutch prose and poetry, literary theory, comparative literature study and postcritical reading.

Janien contributes a review of Loftus Marais’ 2019 poetry volume Jan, Piet, Koos en Jakob to 30(1&2) Novum.