Isolde de Villiers

Isolde de Villiers writes on cities and spatial justice from a critical and feminist perspective. She is affiliated with the University of the Free State, initially as a postdoctoral fellow at the Free State Centre for Human Rights and currently as a senior lecturer in the Department Mercantile Law.

**

Isolde de Villiers werk oor stede en ruimtelike geregtigheid vanuit ’n kritiese en feministiese perspektief. Sy is verbonde aan die Universiteit van die Vrystaat, aanvanklik as n postdoktorale genoot by die Vrystaat Sentrum vir Menseregte en deesdae as ’n senior lektor in die Department Handelsreg.