Elizabeth van Rensburg

Elizabeth van Rensburg is ’n nagraadse student aan die Universiteit van die Vrystaat. Sy behaal in 2017 haar graad in BA Taalpraktyk aan hierdie universiteit, met Afrikaans en Nederlands, Duits en Geskiedenis as hoofvakke. In 2018 voltooi sy haar honneursgraad met spesialisering in Afrikaanse letterkunde. Haar mini-skripsie is getiteld: “Die kulturele invloed van Fokofpolisiekar op die Afrikanerkultuur”. Sy het ook gedurende 2018 ’n kursus aan die Universiteit Gent voltooi en die SAVN Winterskool bygewoon.

In 2019 sit sy haar studies voort deur in te skryf vir ’n meestersgraad in Afrikaanse letterkunde. Haar belangstelling lê in die literatuursosiologie, wat ook die fokus is vir haar tesis, “Die voorkoms en funksie van dwelms in die Afrikaanse letterkunde”. Sy het reeds drie referate gelewer by die ALV simposium in 2019, die Unlaagering Kongres, die USAN simposium en die SAAWK simposium in 2020. Sy werk tans as akademiese fasiliteerder by die Universiteit van die Vrystaat.

/

Elizabeth van Rensburg is a postgraduate student at the University of the Free State. She there obtained her BA in 2017, majoring in Afrikaans and Dutch, German and History. In 2018 she completed her honours degree, specializing in Afrikaans literature. Her mini-dissertation was on the cultural influence of Fokofpolisiekar on Afrikaner culture. She also participated in a course at Ghent University in 2018 and attended the SAVN Winterskool.

In 2019 she registered for a master’s degree in Afrikaans literature. Her research interest is sociology of literature, also the focus of her thesis, “Die voorkoms en funksie van dwelms in die Afrikaanse letterkunde”. She has presented three papers at the ALV Simposium in 2019, the Unlaagering Conference, the USAN Simposium and the SAAWK Simposium in 2020. She is currently an academic facilitator at the University of the Free State.