Ebenesia Pieters

Ebenesia Pieters, oorspronklik van Beaufort-Wes, is ’n junior dosent in Afrikaanse letterkunde aan Unisa se Departement Afrikaans en Algemene Literatuurwetenskap. Haar navorsing fokus op die uitbeelding van seksuele trauma in Dis ek, Anna.