Dewald Koen

Dewald Koen is verbonde aan die Nelson Mandela Universiteit se opvoedkundefakulteit waar hy Afrikaanse taal- en letterkunde doseer. Hy werk tans aan ’n doktorale studie oor ekokritiek in Marlene van Niekerk se Kaar. Hy skryf gereeld resensies vir LitNet en Versindaba. Naas Afrikaanse letterkundige tekste lees hy graag biografieë, geskiedkundige tekste asook Nederlandse romans.

Dewald dra ’n stilet.eggo-resensie oor Jan, Piet, Koos en Jakob (2019) by vir 30(1&2) Novum.

//

Dewald Koen is with the Nelson Mandela University’s Faculty of Education where he lectures Afrikaans linguistics and literature. For his PhD he is reading Marlene van Niekerk’s Kaar from an ecocritical perspective. He regularly contributes reviews to LitNet and Versindaba. In addition to Afrikaans literary texts, he enjoys reading biographies, historical texts as well as Dutch novels.

A review by Dewald of Jan, Piet, Koos en Jakob (Loftus Marais, 2019) appears in the stilet.echo section of 30(1&2) Novum.