Delia Rabie

Delia Rabie is ’n meesterskandidaat in die Departement Afrikaans by die Universiteit van Pretoria, waar sy ook deeltyds doseer. In haar verhandeling “’n Mensboom in Olifantskoene: ‘n Postkoloniale ekokritiese analise van Moerbeibos (1987) en Toorbos (2003) deur Dalene Matthee” analiseer sy die mens-niemenslike-verbintenis in Matthee se twee bosromans vanuit die postkoloniale ekokritiek en witheidstudies. Buiten ’n belangstelling in hierdie twee teoretiese velde, stel sy ook belang in die feminisme, Afrika- en kinderliteratuur, sowel as skilderkuns.