David Barnard

David Barnard works and teaches in the discipline of philosophy. His research interests include psychoanalytic theory, philosophical archaeology, genealogy, queer theory and the histories of sexuality.

David wrote a stilet.echo review on Jan, Piet, Koos en Jakob (2019) for the stilet.digital 30(1) Novum issue.

//

David Barnard is werkagtig in en doseer die filosofie. Sy navorsingsbelangstellings sluit psigoanalitiese teorie, filosofiese argeologie, genealogie, queer teorie en die geskiedenisse van seksualiteit in.

David se resensie van Loftus Marais se 2019-digbundel Jan, Piet, Koos en Jakob verskyn in Stilet se 30(1&2) Novum-uitgawe in die stilet.eggo-afdeling.