Bernard Odendaal

Professor Bernard Odendaal was 22 jaar lank as dosent in Afrikaanse en Nederlandse letterkunde verbonde aan die Universiteit van die Vrystaat, voordat hy in 2012 die direkteur geword het van die ATKV-Skryfskool van die Noordwes-Universiteit, asook professor in Skryfkuns aan dieselfde instelling.

Sy debuutdigbundel, Onbedoelde land, het in 2007 by Tafelberg-uitgewers verskyn. Gedigte van hom is opgeneem in bloemlesings soos Groot verseboek, Die mooiste Afrikaanse liefdesgedigte en Die mooiste Afrikaanse Christelike gedigte. As liedteksskrywer en -vertaler het hy meegewerk aan vyf Afrikaanse CD-produksies. In Junie 2020 verskyn ’n boekuitgawe (by Naledi-uitgewery) van Kruis van Liefde. ’n Paasspel, wat hy in mede-outeurskap met Hans du Plessis geskep het. Dit bevat liedtekste, wat reeds deur die komponis Franco Prinsloo getoonset is in oratoriumformaat.

Tussen 2012 en 2015 het hy gereeld rubriekbydraes vir die Bloemfonteinse stadskoerant Bloemnuus en die Afrikaanse dagblad Volksblad geskryf. ’n Keur hieruit is gebundel in Woorde hul stories sien ken, wat in 2016 by Naledi die lig gesien het.

As vakkundige lewer hy digby vyftig referate by nasionale en internasionale kongresse, is hy die skrywer van meer as tweehonderd-en-vyftig resensies oor letterkundewerke en die outeur of mede-outeur van meer as vyftig vaktydskrifartikels en vakkundige boekbydraes. Hy is sedert 2012 die houer van ’n C2-kategoriegradering van die Nasionale Navorsingstigting (NRF) en was in 2015 vereer as een van ses wenners van die ATKV-SA Akademieprys vir gepubliseerde vakartikels in geakkrediteerde tydskrifte.