Benito Trollip

Benito is tans die Afrikaanse navorser by die Suid-Afrikaanse Sentrum vir Digitale Taalhulpbronne (SADiLaR), en ’n PhD-student wat navorsing doen oor die maniere waarop Afrikaanssprekendes oordeel en evaluasies in taalgebruik inbou. In sy vrye tyd is hy versot daarop om blokkiesraaisels in te vul (halfvoltooides lê sy hele huis vol).

Benito lewer ’n stilet.herbesoek-resensie oor Die ongelooflike onskuld van Dirkie Verwey (2018) vir 30(1&2) Novum.

//

Benito is currently the Afrikaans researcher at the South African Centre for Digital Language Resources as well as a PhD candidate conducting research on the ways in which speakers of Afrikaans integrate judgement and evaluation in their use of language. In his free time he dotes on crossword puzzles (which litter his house, half-completed).

Benito contributes a stilet.revisit review of Die ongelooflike onskuld van Dirkie Verwey (2018) to 30(1&2) Novum.