Ashwin Afrikanus Thyssen

Ashwin Afrikanus Thyssen is ’n teoloog en nagraadse student aan Universiteit Stellenbosch. Hy het onlang sy meestersgraad in die teologie voltooi (US); dit handel oor die ervaring van LGBTI+ persone en die kerk. Sy belangstellinge is filosofie en die kunste, en sy navorsing is gefokus op die verhouding tussen godsdiens, seksualiteit en die Afrika-konteks. Hy is afkomstig van Eersterivier in Kaapstad. Fundamenteel identifiseer Ashwin homself as ontologies swart, eksistensieël queer en geestelik Christen.

//

Ashwin Afrikanus Thyssen is a theologian and postgraduate student at Stellenbosch University. He recently completed his master’s degree in theology on the experience of LGBTI+ persons and the church. His interests are philosophy and the arts, and his research focuses on the relationship between religion, sexuality and the African context. He hails from Eersterivier in Cape Town. Ashwin identifies ontologically as black, existentially as queer and religiously as Christian.