Yves T’Sjoen

Yves T’Sjoen, hoogleraar verbonden aan de Universiteit Gent (Vakgroepen Letterkunde, Vertalen, Tolken en Communicatie & Talen en Culturen). Hij doceert moderne Nederlandse en Afrikaanse literatuur. Daarnaast is hij aangesteld als buitengewoon hoogleraar bij het departement Afrikaans en Nederlands van de Universiteit Stellenbosch en deeltijds werkzaam aan de Karelsuniversiteit in Praag. Als bestuurslid maakt hij deel uit van Teksteditie Literatuur in Vlaanderen, POWEZIE. Centrum voor Poëziestudie en het Gents Centrum voor het Afrikaans en de studie van Zuid-Afrika (UGent). Hij bezorgt samen met Els van Damme tekstedities van moderne Vlaamse literatuur (reeksen: Experimentele literatuur in Vlaanderen, Literatuur in Vlaanderen 1900-1950 en Cyriel Buyssebibliotheek) en publiceert over Nederlandstalige en Afrikaanse literatuur. Daarnaast is hij de auteur van onder meer Dingenzoeken in Taka-Tukaland. Periteksten in de moderne Nederlandstalige poëzie (2011), ‘Zoals een grens op de kaart’. Nederlandse literatuur in vergelijkend perspectief (2014) en Rakelings (2017). In 2019 was hij mederedacteur van ‘Diep en binnensmonds’. Over Hercules, Richelieu en Nostradamus van Paul Snoek en in 2020 van Zwemmen in talen. Nederlandstalige poëzie in internationaal perspectief. In 2021 verschijnt Kwintet, een boek met ruime aandacht voor Breyten Breytenbach en de Lage Landen en interculturele dialogen tussen Afrikaans en Nederlands.