linde beer

Linde Beer is in September 1954 in Port Elizabeth gebore. Sy voltooi in 1975 haar BA-graad in Afrikaans/Nederlands en Engels by die Universiteit van Port Elizabeth; die BA Honneursgraad (cum laude) in Afrikaans/Nederlands in 1977; en die MA-graad in Afrikaanse Poësie in 1978 met ‘n skripsie getiteld “Kleur in die Afrikaanse Poësie”. Sy verwerf die D Litt et Phil in 2018 aan Unisa onder leiding van Prof. Henriette Roos met ‘n proefskrif getiteld “ ‘And whiteness will be erased forever’? ‘n Studie van Afrikaanse tekste oor die Kongo (DRK) van 1912 tot 2012”.

Hoogtepunte uit haar werksgeskiedenis is die 22 jaar wat sy verbonde is aan die Departement Moderne Tale as dosent en hoof van die afdeling Afrikaans (1980-2002), en haar verbintenis aan die Departement Afrikaans en Algemene Literatuurwetenskap by Unisa (2003-2019) in verskeie hoedanighede. Sy tree in Desember 2019 af as senior lektor in Afrikaanse letterkunde.

Haar publikasies sluit die volgende in:

  • Wie is Bonga? Tydskrif vir Letterkunde, 58-63.
  • Huldigingswoord (mede-outeur met Lemmer, E). In: Beer, L, Lemmer, E & Oliphant, AW (reds). Woorde bly. Kritiese opstelle. Unisa: Pretoria, 9-15
  • The Unisa excellence in tuition awards – a case study. In: Progressio 35 (1): 72-90 (mede-outeur met Broodryk, F & Lombard, E.)
  • “Colonial botany”: conservationists and orchid hunters in popular Afrikaans fiction on the Congo (D.R.C.) and Central Africa from 1949-1962. Journal for Literary Studies, 46-57.

Twee MA-studente voltooi hulle studies onder haar leiding: Mnr Jan-Ben Rothmann, 2016 (mede-studieleier), en me Marinda Bester in 2017 (studieleier).