jerzy koch

Jerzy Koch, DrsLitt (Universiteit van Wrocław), PhD (KULeuven), DLitt (Universiteit van Wrocław), is hoof van die Afdeling Nederlandse en Suid-Afrikaanse Studies by die Fakulteit Engels van A. Mickiewicz-Universiteit in Poznań en sedert 2001 ook navorsingsgenoot van die Universiteit van die Vrystaat. Hy was oprigter en jarelange hoof van die Afdeling Moderne Nederlandse Letterkunde en Afrikaans by die Erasmus-Leerstoel vir die Nederlandse Filologie aan die Universiteit van Wrocław (tot 2011). Voorts is hy hoofredakteur van Werkwinkel. Journal of Low Countries and South African Studies.

Hy doseer veral Nederlandse literatuur, koloniale literatuur en Afrikaans, en stel ook belang in die resepsie van literêre vertalings. Van sy belangrike boeke sluit in Multatuli w Polsce (2000, “Multatuli in Pole”), Outsider onder de zijnen: vormen van xenofanie in de Afrikaanse roman (2002, aanlyn beskikbaar op DBNL), Wenus Hotentocka i inne rozprawy o literaturze południowoafrykańskiej (2008, “Hottentot Venus en ander opstelle oor die Suid-Afrikaanse literatuur”), A History of South African Literature: Afrikaans Literature 17th–19th Centuries (2015). Binnekort verskyn die Engelse vertaling van sy Historia literatury południowoafrykańskiej. Literatura afrikaans. (Okres usamodzielnienia 1900-1930) (2012, “Geskiedenis van die Suid-Afrikaanse letterkunde. Afrikaanse literatuur (Periode van verselfstandiging 1900-1930)”).

Hy het werke vertaal van H. Claus, J. Bernlef, H. de Coninck, S. Hertmans, G. Kouwenaar, Lucebert, H. Mulisch, Multatuli, L. Nolens, P. Rodenko, F. Timmermans e.a. Vir sy vertaal oeuvre het hy die M. Nijhoff-prys ontvang. Hy het ook Ingrid Jonker en Etienne Leroux vertaal en sy onlangse vertalings is Poolse bloemlesings uit Antjie Krog (2017) en Breyten Breytenbach (2018) se gedigte.