Franci Greyling

Franci Greyling is professor in Skryfkuns in die Skool vir Tale aan die Noordwes-Universiteit, Potchefstroomkampus. Sedert 2007 is sy gemoeid met die konseptualisering en uitvoering van interdissiplinêre kreatiewe en navorsings­projekte in die fakulteit Geesteswetenskappe. Die huidige projek, Byderhand, onder leiding van die Vakgroep Skryfkuns, behels die verkenning van plekspesifieke digitale literatuur. Franci is veral geïnteresseerd in die skeppende moontlikhede en dinamiese wisselwerking binne hierdie oorkoepelende ruimte, multimodaliteit en alternatiewe publikasiemoontlikhede. Haar eie kreatiewe publikasies sluit in kinder- en jeugboeke, verse, kortverhale, kunstenaarsboeke, radiodrama en ’n webtuiste vir bevordering van Afrikaanse kinder- en jeugliteratuur, Storiewerf.

Franci se diskoers-bydrae “Ek loop hier in die labirint” Digitale kinderverse in ’n botaniese tuin: performatiwiteit en relasionaliteit verskyn in 30(2) Novum.

//

Franci Greyling is a professor of creative writing at the School of Languages of the North-West University’s Potchefstroom Campus. Since 2007 she has been involved with the conceptualisation and execution of interdisciplinary creative and research projects within the NWU’s Faculty of Humanities. The current project, Byderhand, resorting under the subject group Creative Writing, explores site-specific digital literature. Franci is especially interested in the creative possibilities and dynamics of this encompassing space, multimodality and alternative forms of publication. Her own creative publications include literature for children and young adults, poetry, short stories, artists’ books, radio drama and a website for/of Afrikaans childrens’ and young adult literature, Storiewerf.

An article of Franci appears in 30(1&2) Novum on digital children’s poems in a botanical garden, with a focus on performativity and relationality.