amanda lourens

Amanda Lourens behaal haar DLitt aan die Universiteit van Pretoria met ‘n proefskrif oor die kanonisering van die vroulike outeur in die Afrikaanse literatuursisteem. Sy is tans dosent in Afrikaanse taal- en letterkunde in die Departement Afrikaans en Nederlands aan die Universiteit Stellenbosch. In die veld van die toegepaste taalkunde stel sy baie belang in die gebruik van Afrikaans as wetenskapstaal, en doseer Afrikaanse redigering asook Afrikaanse teksanalise. Sy publiseer onder meer oor die redigering van akademiese tekste, maar ook oor die produksieprosesse rondom vertaalde werke. Sy is mede-outeur van Wetenskaplike skryfvaardighede [Scientific writing skills]. Haar literêre belangstellings sluit in die feministiese literatuurbenadering en die literêre gerontologie.