adean van dyk

Adean van Dyk is sedert 2021 verbonde aan Unisa se Departement Afrikaans en Algemene Literatuurwetenskap waar hy Afrikaans Letterkunde doseer. Vroeër was hy dosent by Sol Plaatje-universiteit se Skool vir Opvoedkunde, met Afrikaans Huistaalonderrig as onderrigfokus. Hy behaal in 2016 ’n MA in Afrikaans en Nederlands aan die Universiteit Stellenbosch, met die tesis Filmverwerking as interpretasie: Die verwerkingsproses van roman na film met verwysing na Marlene van Niekerk se Triomf en Michael Raeburn se Triomf. Hy werk tans aan ’n doktorale studie oor die sublieme in die fiksie van Etienne van Heerden. Verder is hy ’n ywerige resensent, amateurskrywer en ook die voorsitter van die Internasionale Vereniging vir Afrikaans.