vol. 30 (1&2) “Novum”

’n PDF-weergawe van uitgawes 30(1) en 30(2) kan hier afgelaai word: stilet.digital 30(1&2)

30(1)

 

Redakteursnota, deel 1: Novum / Thys Human & Wemar Strydom

Redakteursnota, deel 2: Redaksionele benaderings ten opsigte van stilet.digital volumes 30 tot 34

 

STILET.EGGO

Om die “kuifhare van kunstenaars te tart”: verse oor kunstenaars en kunswerke in Jan, Piet, Koos en Jakob (2019) / Adéle Nel

Jan, Piet, Koos en Jakob (en Hennie?): Loftus Marais en queerveroudering / Stefan van Zyl

Jan X, Geldpiet, Koos, Jakob, die portapool, ’n motorongeluk, witwees en die geur van vleis en blare: die saamgestelde wit subjek gelees deur ’n assemblageteorielens / Liezl Dick

“my stad kan wel vertrou word”: stad as ruimte in Jan, Piet, Koos en Jakob (2019) / Rickus Ströh

Vele fasette van manlike identiteit in Jan, Piet, Koos en Jakob (2019) / Dewald Koen

white reading & (queerness) / David Barnard

“[E]k het ’n boek van name”: (on)sistematiese benoeming in Loftus Marais se Jan, Piet, Koos en Jakob (2019). ’n Resensie / Janien Linde

Honest mundanity in Loftus Marais’s Jan, Piet Koos en Jakob (2019) / Kegan Gaspar

 

STILET.DISKOERS

Eurochronologie in Afrikaanse literatuurgeskiedenis: voorstel vir ’n alternatiewe bestudering van tekste aan die hand van “fiksiewêrelde van tekste” / Shawna-Leze Meiring

 Om oor die grense van genre te lees: die Gotiese in Afrikaans / Mariëtte van Graan

Die groteske liggaam in die uitbeelding van geweld in Blood Meridian en Buys / Rudolf Stehle

 Jan Wolkers & ’n nuwe Nederlandse literatuurgeskiedenis in Afrikaans as kanoniseringsinstrument / H.P. van Coller

 

STILET.STILUS

Begeerte, ’n hibridiese akademiese kubervervolgverhaal / Joan Hambidge

Twee honde (Vrye vertaling van Les Murray se “Two dogs”) / Alwyn Roux

Om die gode te verleer (na Robert Hass se “After the winds”) / Alwyn Roux

 

30(2)

 

STILET.DISKOERS

Van oplees na self oop lees: die moontlikhede wat selfgerigte leer met behulp van oop opvoedkundige hulpbronne die Afrikaanse letterkundeklas bied / Jako Olivier

 Kaapse Afrikaanse idiomatiese uitdrukkings as hulpmiddel vir ’n meer inklusiewe Afrikaanse huistaalklaskamer / Earl Basson & Michael le Cordier

“Nie nie”: Die woord ko-voorkomsnetwerk in Joan Hambidge se “Die dubbele nie” / Burgert Senekal

“Ek loop hier in die labirint”: Digitale kinderverse in ʼn botaniese tuin, performatiwiteit en relasionaliteit / Franci Greyling

 

STILET.STILUS

een opvallend kenmerk van de huid is de kleur. dankzij huidskleuren kan de mens zich in verschillende klimaten handhaven. [werktitel] / Alfred Schaffer

Translate Yourself 1-5 / Eben Venter

 

STILET.HERBESOEK

Swim against the current, and further upstream: Thoughts on Die wêreld van die storie (2018) / Thomas Olver

Meer as een lees van meer as een relaas: Die ongelooflike onskuld van Dirkie Verwey (2018) / Benito Trollip

 

STILET.OPROEP

Stilet vol. 32(1) 2020 Alternatiewe huldigingsbundel: Joan Hambidge as ikonoklas(ties)

Stilet vol. 32(3) 2020 Fliek! Filmaanpassings in/van die Afrikaanse letterkunde