Covid-19 & stilet.digital

Friends, colleagues, and contributors, please rest assured that the following issues of stilet.digital will still see the light this year: “Krog” (October 2020), “Unlaagering” (November 2020), and “Joan” (November 2020). However, Covid-19 and the global lock down will admittedly have an effect on our publication schedule for 2021 and 2022. After much feedback and active discussion with issue guest editors and contributors, we’ve made the decision to postpone deadlines for themed issues in volumes 32 and 33. Please get in touch with the relevant issue’s guest editors for more info.

In summary:

 • Judgement: Statements of intent to be received by the end of 2020; final articles in by the end of 2021; publication in 2022
 • Queer: Statements of intent to be received by the end of 2020; final articles in by the end of 2021; publication in 2022
 • Hyg!: Statements of intent to be received by the end of 2020; final articles in by March 2021; publication in late 2021
 • Fliek!: No changes in submission dates
 • Deon Meyer: Statements of intent to be received by the end of 2020; final articles in by November 2021; publication in early 2022

This necessitates that our publication order shift somewhat:

Volume 30 (2018/2019)

 • 30(1&2) Novum
 • 30(3) Conference issue: Krog

Volume 31 (2019)

 • 31(1&2) Unlaagering

Volume 32 (2020)

 • 32(1&2) Joan

Thereafter, volume 33 (2021) will have four, somewhat more compact issues: Hyg!; Fliek!; ALV 2021 conference focus: Affect, emotion, desire; Queer

**

Vriende, kollegas en medewerkers, wees gerus dat die volgende uitgawes van stilet.digital steeds in 2020 sal verskyn: “Krog” (Oktober 2020), “Unlaagering” (November 2020), en “Joan” (November 2020). Covid-19 en die globale ingrendeling gaan egter ‘n definitewe uitwerking hê op stilet.digital se beplande publikasieskedule vir 2021 en 2022. Na vele gesprekke met uitgaweredakteurs en medewerkers, het ons besluit om alle sperdatums vir temanommers en spesiale uitgawes in volumes 33 en 34 aan te skuif. Kontak gerus die betrokke uitgaweredakteurs vir meer inligting hieroor.

Kortweg gestel:

 • Oordeel: Kontak uitgaweredakteurs voor die einde van 2020; finale artikels word voorgelê teen die einde van 2021; publikasie in 2022
 • Queer: Kontak uitgaweredakteurs voor die einde van 2020; finale artikels word voorgelê teen die einde van 2021; publikasie in 2022
 • Hyg!: Kontak uitgaweredakteurs voor die einde van 2020; finale artikels word voorgelê teen Maart 2021; publikasie aan die einde van 2021
 • Fliek!: Geen verandering in sperdatums
 • Deon Meyer huldigingsuitgawe: Kontak uitgaweredakteurs voor die einde van 2020; finale artikels word voorgelê teen November 2021; publikasie vroeg in 2022

En daarmee word die orde van uitgawes by noodsaak as volg aangepas:

Volume 30 (2018/2019)

 • 30(1&2) Novum
 • 30(3) Kongresuitgawe: Krog

Volume 31 (2019)

 • 31(1&2) Unlaagering

Volume 32 (2020)

 • 32(1&2) Joan

Daarna sal daar, in volume 33 (2021), vier korter, meer kompakte en gefokusde uitgawes die lig sien: Hyg!; Fliek!; ALV 2021 kongresfokus: Affek, emosies, begeerte; Queer