cfp “Joan” Stilet 32(1)

Oproep vir stilet.digital se eerste alternatiewe huldigingsbundel, met die titel: Joan Hambidge: Ikonoklas(ties).

As deel van ’n ‘alternatiewe’ reeks huldigingsuitgawes, wat parallel tot die Akademie se huldigingsbundels oor Hertzogpryswenners gelees kan word, moedig stilet.digital medewerkers aan om voorstelle vir artikels oor Joan Hambidge voor te lê.

stilet.digital se eerste huldigingsuitgawe (publikasie: Maart 2020) word gewy aan Hambidge, wie geskat kan word as een van die belangrikste digters/outeurs/akademici tans werksaam in Afrikaans – ondanks (of dalk juis omrede) ’n somtyds ikonoklastiese onverskilligheid teenoor die tradisionele praktyk van die Afrikaanse literêre en akademiese wyse. In haar prosa ontwrig Hambidge hiërargiese romanmatigheid en tree in haar poësie veral in gesprek met die grense van liggaams-teks-kultuur. Sy skryf ook pertinent téén die taalgrein in (op stilistiese, tematiese en linguistiese wyses), en vergelykings met o.a. Kathy Acker plaas haar oeuvre definitief binne ’n queer raamwerk. Haar werk staan ook sterk in die (liggaams)politiese kader, en noop die leser om sáám met die digter/outeur/akademikus ikonoklas(ties) te word.

Alhoewel sy steeds nie die Hertzog-prys vir Letterkunde toegestaan is nie – miskien juis as gevolg van haar ikonoklastiese benadering – het sy wel die gesogte Marais-prys vir letterkunde, die Litera-prys asook die Poësie Instituut van Suid-Afrika se prys ingepalm. ’n Huldigingsuitgawe oor Hambidge beloof dus om ’n besonder sinvolle eerste stap te wees in die verdere nuansering van die kanon, en ’n waardevolle toevoeging tot die bestaande lys van skrywers, digters en dramaturge wat só deur die Akademie gehuldig word.

Een-bladsy bydraevoorleggings word steeds ingewag, terwyl finale bydraes (van ongeveer 6,000 tot 7,000 woorde) verwag word teen Junie 2020. (Met publikasie aan die einde van 2020.)

Artikelmanuskripte kan in Afrikaans, Nederlands of Engels voorgelê word.

Vir meer inligting, kontak ons gerus by editor@stilet.digital (geen .com agtervoegsel nodig).

LET WEL: VERLENGING VAN SPERDATUM. FINALE BYDRAES WORD TOT JUNIE 2020 INGEWAG, MET PUBLIKASIE AAN DIE EINDE VAN 2020.

 

(Fotokrediet: Henk Serfontein. https://www.instagram.com/henkserfontein/)